FUNCIONALITATS

INNOBOX permet a fabricants de maquinària i responsables de planta poder analitzar les dades i KPI de les seves màquines industrials, a través d’un sol clic, tant a peu de màquina, sense necessitat d’Internet o de manera remota.  

Anàlisi i obtenció de dades a través d'un sol clic

Innobox Beneficis

Analítica de producció actual

Dades de producció corresponents a la producció en curs:

 • OEE % de màquina i línia
 • Rendiment, Disponibilitat, Qualitat
 • Tipologia d’unitats produïdes
 • Estat de la recepta (temps)
 • Errors de màquina (temps d’estat)
Analítica Producción Actual Innobox

Analítica producció per recepta

Dades d’històrics de producció per recepta a filtrar pel nom de recepta o data. En fer clic a la recepta d’interès es pot veure:

 • Dades de productivitat.
 • Estats en els que s’ha mantingut.
 • Rendiment, Disponibilitat, Qualitat.
 • Comptador i tipologia d’unitats produïdes.
Analítica Producción Receta Innobox

Analítica de torns

Dades dividides en funció dels torns de treball (matí, tarda i nit). Es poden filtrar també per data per obtenir dades com ara: 

 • OEE % de màquina i línia.
 • MTTR | MTBF
 • Comptador i tipologia d’unitats produïdes.
 • Estat de la màquina (temps)
Analítica de turnos Innobox

Analítica d'errors per recepta

Registre d’errors de la màquina i temps de correcció, a filtrar per intervals de temps i receptes: 

 • MTTR |MTBF| MTFF.
 • Llistat d’errors de la màquina per temps i quantitat. 
 • Indicador del tipus d’aturada: interna | externa
 • Estat de la màquina (temps)
 • Registre de quantitat d’errors.
Analítica Fallos por Receta Innobox

Predictiu de Producció

Eina predictiva de temps de producció basada en l’estadística d’històrics i detecció d’anomalies de la producció, per la recepta actual o la seleccionada. 

Predictivo de producción Innobox

Manteniment preventiu

Llistat d’elements de la màquina amb valor transcorregut i valor de vida d’aquest element, així com la tasca a realitzar per aconseguir manteniment i control del temps de vida de components o sistemes crítics de la màquina.

Mantenimiento preventivo Innobox

Datalogger

Registre de dades en temps real per a monitoratge i correlació de variables de procés. Permet l’anàlisi profunda d’un procés, basat en el monitoratge per esdeveniments de senyals i timers.

Datalogger Innobox

Registre d'alarmes

Registre d’alarmes de manteniment preventiu i registre d’errors que poden ser filtrats per dates. 

Registro de Alarmas Innobox

INNOBOX Cloud

Servei de plataforma al núvol, des d’on podràs tenir el control de totes les teves màquines i accedir a les seves dades des de qualsevol dispositiu a través d’un navegador web. 

A més a més, INNOBOX CLOUD permet analitzar de forma conjunta les dades de totes les teves màquines, podent realitzar comparatives entre elles i explotar la informació de manera individualitzada. 

Innobox Cloud

Connexió amb altres sistemes

Optimitzador d’eficiència.

 • Transferència de know-how de fabricant a client.
 • Optimització del set-up de la màquina.
 • Optimització de la velocitat de producció.

Manteniment predictiu.

 • Reducció d’errors, avaries i intervencions.
 • Prolongació de la vida útil dels equips.
 • Augment de la disponibilitat dels equips.
 • Reducció de temps d’aturada per reparació.

Control de qualitat predictiu.

 • Reducció d’errors de qualitat.
 • Detecció de patrons en el procés de fabricació.

Local

Innobox hardware

Manteniment remot.

 • Servei de manteniment 24/7.
 • Manteniment proactiu.
 • Reducció de temps i costos.
 • Suport no invasiu.

Mira en detall totes aquestes funcions a la nostra demo o contacta amb nosaltres per demanar més informació